ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಂಚಿಕೆ
cover
175 Anniversary

ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಬೆಳಕ ಬೀರುವ ಹಾದಿ-೪
ಚಿತ್ರಕಥೆ
cover
ಶಿವಶರಣ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ
೧೧ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಶಿವಶರಣ ಸಂತನೇ...
ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ
cover
ರಸರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಲೋಕ ಶಂಕರ
ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹಲವು ಕವನಗಳ ಒಂದು ಗುಚ್ಛವಾಗಿಯೂ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ...
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದದಿಂದ
cover
ಪ್ರಕೃತಿ
ಆಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ...
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
cover
ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಾವನೆಯ ಅಗತ್ಯ
ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ...
cover
ಶ್ರೀಮಾತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಶಿಷ್ಯರು
ಮಾತಾ ತ್ಯಾಗಮಯೀ,
ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಒಂದು ಗಾಯಕರ ಮೇಳದವರು ಬಂದರು, ಹಾಡಿದರು, ಕುಣಿದರು...
cover
ಜಾನಪದ ತ್ರಿಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳು
ರಾಜಶೇಖರ ಜಮದಂಡಿ, ಡಾ
ಜನಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾನವನ ಹುಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ...
cover
ಅರಣ್ಯಮಾಲಿ ರೈನಾ
ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ,
ಅರಣ್ಯಮಾಲಿಯು ಪಂಡಿತ ನಾರಾಯಣ ದಾಸ ರೈನಾರ ಪತ್ನಿ...
ಧಾರಾವಾಹಿ
cover
ಶ್ರೀಮಾತೆ ಭಾಗ-೯
ಆಶುತೋಷ್ ಮಿತ್ರ,
ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀಮಾತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತಸಗೊಂಡರು...
cover
ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳು-೧೦
ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಮಾಲನಿಂದ ಗೋಕುಲದ ಒಬ್ಬ ಪರಮಹಂಸರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ...
cover
ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯವರ ಪತ್ರಗಳು-೫
ಪ್ರವ್ರಾಜಿಕಾ ಧರ್ಮಪ್ರಾಣಾ,
ನಿನ್ನ ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಮಗು ನೀನು ತುಂಬಾ...
ಸಂತರ ಜೀವನ
cover
ಅನುಭಾವಿ ರವಿದಾಸರು
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ೧೫-೧೬ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಕ್ತಿ ಅಂದೋಲನವು ಪ್ರಮುಖವಾದುದು...