ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಚಿತ್ರಕಥೆ
cover
ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಭಾಗ-3
ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯುಳ್ಳ ಇಪ್ಪತ್ತು...
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
cover
ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗ
ಮುಕ್ತಿರೂಪಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಕನಸುಗಳ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ...
cover
ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು - ನೀವು
ಜಿ.ಎಸ್. ಜಯದೇವ,
ಹೆಚ್ಚು ತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು,ಮಿತಿಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ...
cover
ಚಿತ್
ಶಿವಾಕಾಂತಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಮಸ್ತುವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಸತ್-ಚಿತ್-ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ...
cover
ಪವಿತ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ
ಪುಷ್ಪಾ ಶೇಷಾದ್ರಿ,
ಪವಿತ್ರತೆ ಎಂದರೆ ಶುದ್ಧತೆ. ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ...
ಜಪಾನಿನ ಕಥೆಗಳು
cover
ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರಿ
ರಾಜಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ,
ಇದೊಂದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಕತೆ, ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ...
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದದಿಂದ
cover
ರಾಗಾಭಕ್ತಿ
ರಾಗಾಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾದರೆ...
ಸಂತರ ಜೀವನ ಕಥೆ
cover
ದೀನ ಸಂತನ ಪವಿತ್ರ ಕಥೆ
ವೀರೇಶಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಅವನ ಹೆಸರು ಕುಪರ್ಟಿನೋದ ಜೋಸೆಫ್. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಟಿಲಿಯ ಕುಪರ್ಟಿನೋ ಎಂಬ ಒಂದು...
ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ
cover
ಸ್ವಸ್ಥ ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ... ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರ ಕಿರಣ
ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅವನ ಶರೀರ ಯಾವ...