ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಚಿತ್ರಕಥೆ
cover
ದೇವಸೇನಾಪತಿ
ಶಿವನ ಪೂಜೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಪೂಜಿಸುವ ಅವಕಾಶ...
ಸಂತರ ಜೀವನ
cover
ಅದ್ಭುತ ಧ್ಯಾನಸಿದ್ಧ ಬೋಧಿಧರ್ಮ
ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಉಗಮವಾದದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದು ಏಷ್ಯಾಖಂಡದ...
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದದಿಂದ
cover
ದೈವೀಶಕ್ತಿ
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಬಾಯಿಂದ...
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
cover
ಗುರುಕೃಪೆಯೆಂಬ ಕಲ್ಪತರು
ಎಲ್. ಜಿ. ನಾಗೇಶರಾವ್,
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶಾ ಮೃತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು...
cover
ಸ್ವಾಮಿ ಶಾರದಾನಂದರ ಸ್ಮೃತಿಗಳು
ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ,
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರ...
cover
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಥದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ-೨
ಪ್ರವ್ರಾಜಿಕಾ ಪರಮಪ್ರಾಣಾ,
ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರನ್ನು (ಜೆ. ಸಿ. ಬೋಸ್) ಬೋಶಿ ತಮ್ಮ ಗುರು ಸದಾನಂದರನ್ನು...
ಧಾರಾವಾಹಿ
cover
ಶ್ರೀಮಾತೆ ಭಾಗ-೧೨
ಆಶುತೋಷ್ ಮಿತ್ರ,
ಶ್ರೀಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನದಾಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು, ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನೂ ದೂರವಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು...
cover
ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ ಪತ್ರಗಳು-೭
ಪ್ರವ್ರಾಜಿಕಾ ಧರ್ಮಪ್ರಾಣಾ,
ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಕೆಂಪು ಕರೆಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಈ ಒಳ್ಳೆಯ...
cover
ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳು-೧೩
ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಒಂದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಶಾಂತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರಜಾನಂದರ ಹೃದಯ, ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿತು...