ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಚಿತ್ರಕಥೆ
cover
ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಭಾ‌ಗ-೮
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿವೇದಿತಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಕಾಳೀಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು...
ಸಂತರ ಜೀವನ
cover
ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ - ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್
ವೀರೇಶಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ...
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದದಿಂದ
cover
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ
ಕಾಮಕಾಂಚನವೇ ಸಂಸಾರ ಇದರ ಹೆಸರೇ ಮಾಯೆ ಎನ್ನುವುದು...
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
cover
ನಿವೇದಿತಾ ಕಂಡಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ, ಡಾ
ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಭಾರತವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದ ನಗರಗಳನ್ನು...
cover
ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
ವಿ. ಶ್ರೀಮತಿ, ಡಾ
ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವುದು ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತು...
cover
ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯರ ಮುಂದಾಳು ಸರಳಾದೇವಿ ಚೌಧುರಾಣಿ
ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ,
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂಗಾಳಿ ಕವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರರ ಹಿರಿಯಕ್ಕ ಹಾಗೂ...
ಧಾರಾವಾಹಿ
cover
ಶ್ರೀಮಾತೆ ಭಾಗ-೫
ಆಶುತೋಷ್ ಮಿತ್ರ,
ನಿವೇದಿತಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯಿತ್ತು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ...
cover
ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳು-೬
ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ-ಭಜನೆ, ಜಪ-ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳನ್ನು...
cover
ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ ಪತ್ರಗಳು-೩
ಮೊದಲು ಪರಮ ಶುಭಾಶ್ರೀರ್ವಾದ ತಿಳಿಸಿ, ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ...
ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ
cover
ನವೋತ್ಥಾನದ ಅಧ್ವರ್ಯುಗಳು
ಎಸ್. ಆರ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವ ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ...