ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಸಂತರ ಜೀವನ
cover
ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು
ತರು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ವೈತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು ಆಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡಿ ಸೋತುಹೋದ...
ಚಿತ್ರಕಥೆ
cover
ಪಂಡರಾಪುರದ ಇತಿಹಾಸ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಂಡಲೀಕನೆಂಬುವನೊಬ್ಬನಿದ್ದ ಅವನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಮಾತು...
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದದಿಂದ
cover
ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ
ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ದೊರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ...
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
cover
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ನುಡಿಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ
ವಿಶ್ವರೂಪಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಯುಗಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವದೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು...
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
cover
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಥದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ-೩
ಪ್ರವ್ರಾಜಿಕಾ ಪರಮಪ್ರಾಣಾ,
ಆಲ್ಮೋರಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡಜನಗಳ ಹಸಿದ...
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
cover
ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು
ವೆಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ,
ಶಿವನಾಗಪುರವೆಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಾರಾಪ್ರಿಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ದೈವಜ್ಞನಿದ್ದನು ದೈವಭಕ್ತನಾದ...
ಧಾರಾವಾಹಿ
cover
ಶ್ರೀಮಾತೆ-ಭಾಗ ೧೩
ಆಶುತೋಷ್ ಮಿತ್ರ,
ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಜೀಲಾಲ್ ಕಲ್ಕತ್ತೆಗೆ ಹೊರಡುವ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು...
ಧಾರಾವಾಹಿ
cover
ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳು-೧೪
ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಆ ವಯಸ್ಕ ದಂಪತಿಗಳೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಗೂ ಮಿಸೆಸ್ ಸೇವಿಯರ್; ಸ್ವರೂಪರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವರೂಪಾನಂದರು...