ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಚಿತ್ರಕಥೆ
cover
ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಲಿಂಗ
ರಾವಣ, ನಿನ್ನ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ನಿನಗೇನು ವರ ಬೇಕೋ ಕೇಳು...
ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ
cover
ಡಾ.ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ.ಯವರ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳು
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು...
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದದಿಂದ
cover
ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ನಿಶ್ಚಿತಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾ. ಈ ನಾಮರೂಪಗಳೆಲ್ಲ...
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
cover
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಥದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ-೧
ಪ್ರವ್ರಾಜಿಕಾ ಪರಮಪ್ರಾಣಾ,
ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದದಾದೇವಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೆ ವಿಷ್ಟುಪುರದ ಹೆಸರು ಹೊಸದು...
cover
ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ-೨
ಹೆಚ್. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ , ಡಾ
ಮರುದಿನ ಶೆರಾತಾಂಗ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು ಪರ್ವತ ವಾರ್ತಾವರಣಕ್ಕೆ...
cover
ಸೋಲುಗಳೇ ಜೀವನದ ಸೊಬಗು
ಮಿರಾಜ, ಮಂಗಲಗಿ,
ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಸೊಂಭವಿಸುವುದು ತೀರ...
ಧಾರಾವಾಹಿ
cover
ಶ್ರೀಮಾತೆ ಭಾಗ-೧೧
ಆಶುತೋಷ್ ಮಿತ್ರ,
ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇವರ ತಿಳಿಗೇಡಿತನ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂದರೆ...
cover
ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳು-೧೨
ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
೧೮೯೭ರ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿರಜಾನಂದರನ್ನೂ ದುರ್ಭಿಕ್ಷದ ಸೇವಾಕಾರ್ಯಾ...
ಸಂತರ ಜೀವನ
cover
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶೈವಭಕ್ತೆ ಲಲ್ಲೇಶ್ವರಿ
ಕಾಶ್ಮೀರವು ಭಾರತದ ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ...