ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಚಿತ್ರಕಥೆ
cover
ಕಲಿಕಾಮ ನಾಯನಾರ್
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ತಿರುವಾರೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಾಚಾರ...
ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ
cover
ದಿವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಬೆಳಗಿದ ಬದುಕು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾರದಾ ಮಿಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ೧೫೦ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ...
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದದಿಂದ
cover
ರಾಮಾವತಾರ
ರಾಮ ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮ, ಪೂರ್ಣ ಅವತಾರ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು...
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
cover
ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ
ಹೆಚ್. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ , ಡಾ
ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಾ...
cover
ಕೂರೇಶರ ಗುರುಭಕ್ತಿ
ಮಾತಾ ತ್ಯಾಗಮಯೀ,
ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರ ಶಿಷ್ಯ-ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂರೇಶನು ಒಬ್ಬನು ಬ್ರಾಹ್ಮನಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು...
cover
ಜಾನಕಿ ಷಾ
ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ,
ಆಲ್ಮೋರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಜೆ ಲಾಲಾ ಬದ್ರಿ ಷಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಷಾ...
ಸ್ತೋತ್ರ ರಚನೆ
cover
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಸಂಘಸ್ತೋತ್ರಮ್
ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಲೀಲಾಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದ ಒಡನಾಡಿಗಳನ್ನು...
ಧಾರಾವಾಹಿ
cover
ಶ್ರೀಮಾತೆ ಭಾಗ-೧೦
ಆಶುತೋಷ್ ಮಿತ್ರ,
ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜಯರಾಮಬಾಟಿಗೆ ಬಂದ...
cover
ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳು-೧೧
ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಮಠದ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಬಿಡುವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವಾದ್ದರಿಂದ ಗೋಪಾಲ್...
cover
ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯವರ ಪತ್ರಗಳು-೬
ಪ್ರವ್ರಾಜಿಕಾ ಧರ್ಮಪ್ರಾಣಾ,
ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗೂ, ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಬಂದ ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರಗಳ ಪತ್ರ...
ಸಂತರ ಜೀವನ
cover
ತ್ಯಾಗಿ ವೀರ ಸಂತ ತೇಗ್ ಬಹದ್ದೂರ್
ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಪುಣ್ಯಗ್ರಂಥ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್. ಅದರಲ್ಲಿನ ಒಂದು...