ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಚಿತ್ರಕಥೆ
cover
ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ
ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದರು ಮಹಾರಾಜ...
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದದಿಂದ
cover
ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದಲೂ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು...
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
cover
ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತದ ಅಂತರಂಗಸಾಧನೆ
ಕರುಣಾಕರಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತದ ರೀತ್ಯಾ ಶುದ್ಧ ಅರಿವು, ಹಾಗೂ ದೇಶ-ಕಾಲಗಳ ಮೇರೆಯಿಲ್ಲದ...
cover
ವೇದ ವಾಙ್ಮಯ (ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ)
ಕೆ. ಎಲ್. ಪ್ರಸನ್ನಾಕ್ಷೀ, ಡಾ
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲವಗಿರುವ, ಪರಾತ್ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯ...
ಸಂತರ ಜೀವನ
cover
ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ
ವೀರೇಶಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು...
ಧಾರಾವಾಹಿ
cover
ಶ್ರೀಮಾತೆ ಭಾಗ-೬
ಆಶುತೋಷ್ ಮಿತ್ರ,
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅವರ ಕಾಲು ತೊಳದು, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕುವುದು ಮುಂದುವರಿಯಿತು...
cover
ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳು-೭
ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ನಿರಂಜನ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಕತ್ತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಪಥ್ಯಗಳನ್ನು...
ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ
cover
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿವಿವೇಕ
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮುನಿಗಳ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅದ್ವೈತ ಕೃತಿ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ ಸಹಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು...