ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಚಿತ್ರಕಥೆ
cover
ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಭಾ‌ಗ-೫
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು...
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
cover
ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕಂಡ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತ
ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುತತ್ತಿರುವಾಗ ಮಹಾಭಾರತದ...
cover
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಾವಮಂಜರಿ
ನಾರಾಯಣಿ ದಾಮೋದರ್,
ದೇವದೇವತಾ ಭಾವತೀರ್ಥದ ಭದ್ರದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು...
cover
ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ, ನಾಮಜಪದ ಮಹಿಮೆ
ಜೆ. ಶಶಿಧರ್,
ಆದಿಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಾವನ ಜನ್ಮ...
ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ
cover
ಭಾರತೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವರ್ಗೀಕೃತ ನಿರೂಪಣೆ
ಬಿ. ಎಸ್. ಎನ್. ಪ್ರಸಾದರ, ಡಾ
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ...
ಧಾರಾವಾಹಿ
cover
ಶ್ರೀಮಾತೆ ಭಾಗ-೨
ಆಶುತೋಷ್ ಮಿತ್ರ,
ಪಂಚತಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಆಗ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು...
cover
ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳು-೩
ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಮುಕ್ತಿಯೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆತವಿದ್ದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಆತಿಕ್ರಮಿಸಿದರೂ ಸಹ ಮಾನವನು...
cover
ತ್ರೈಲಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು
ವೀರೇಶಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ವಾರಾಣಸಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮರ ದರ್ಶನ...