ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಚಿತ್ರಕಥೆ
cover
ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಭಾ‌ಗ-೬
ನಿವೇದಿತಾಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲು ಹಣದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯ ಅರಿವಾಯಿತು ಅವಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್...
ಜಪಾನಿನ ಕಥೆಗಳು
cover
ಮಮೋತಾರಾ
ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ, ಕಾಡಿನ ಸಮೀಪ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ...
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದದಿಂದ
cover
ಅಭ್ಯಾಸಯೋಗ
ಭಗವಂತನ ನಾಮಗುಣ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮೇಣ...
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
cover
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ನೆನಪುಗಳು
ಭವತಾರಿಣೀ ದೇವಿ,
ನನಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಠಾಕೂರರು (ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು) ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ...
cover
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೃಪೆ
ಸುದರ್ಶನ ಸಿಂಹ ಚಕ್ರ,
ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರಜಪ...
cover
ಚೈತನ್ಯ ದೇವನ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ
ಅಶೋಕಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಭಕ್ತರ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅರಸುತ್ತೀರು...
ಸಂತರ ಜೀವನ
cover
ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ - ಸೂಫಿ ಕವಿ
ವೀರೇಶಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ ಸೂಫೀ ಸಂತರ ಮಧ್ಯೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ...
ಧಾರಾವಾಹಿ
cover
ಶ್ರೀಮಾತೆ ಭಾಗ-೩
ಆಶುತೋಷ್ ಮಿತ್ರ,
ಕೃಷ್ಣಲಾಲ್ ಒಬ್ಬನಿಗೇ ಯೋಗಿನ್ ಮಹಾರಾಜರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲಿಲ್ಲ...
cover
ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ ಪತ್ರಗಳು - ೨
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಸದಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಿದ್ದರು...
cover
ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳು-೪
ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಖಗೇನನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ...
ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ
cover
ವಿವೇಕ ವಿಹಾರ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ...