ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ
cover
ನಿವೇದಿತಾ (ಸಂಕ್ಷಿತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ)
ಸೋಮನಾಥಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಓಕಾಕುರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಔತಣಕೊಟದಲ್ಲಿ. ಆಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು...
cover
cover
ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ‌ ಕಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು
ಪ್ರವ್ರಾಜಿಕಾ ಧರ್ಮಪ್ರಾಣಾ,
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ...
cover
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ‌
ಕರುಣಾಕರಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘವು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡದ್ದು ೧ನೇ ಮೇ, ೧೮೯೭ರಂದು...
cover
ಹಿಂದೂಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಿತು ನಿವೇದಿತಾ
ಕೆ. ಎಲ್. ಪ್ರಸನ್ನಾಕ್ಷೀ, ಡಾ
ಸ್ವತಃ ತಾವು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರೂ ಇತರರಿಗೆ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ...
cover
cover
ನಿವೇದಿತಾ ಕಂಡಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ
ವಿ. ಶ್ರೀಮತಿ, ಡಾ
ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೇ ರಮಂತೇ ತತ್ರ ದೇವತಾಃ ಎಂಬ ಉದದಾತ್ತ ಭಾವನೆಯನ್ನು...
cover
ನಿವೇದಿತಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ
ಸಿ. ಎಸ್. ಮಂಗಳಮ್ಮ,
ನಾವು ಆಶಾವಾದಿಗಳೂ ಅಲ್ಲ, ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ...
cover
ನಿವೇದಿತಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಕೆ. ಅನಂತರಾಮು, ಡಾ
ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತ (೧೮೬೭-೧೯೧೧) ಭರತಖಂಡದ ವಿಭೂತಿ...
cover
ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮಿ ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ
ಡಿ. ಕೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಡಾ
ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಅಪರೂಪದ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮ...
cover
cover
`ನಿವೇದಿತಾ'‌
ಡಿ. ರೈ. ಸೇವಂತಿ,
ನಿವೇದಿತಾ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ನೋಬೆಲ್ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದಳು...
cover
ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು
ಮಾತಾ‌ ತ್ಯಾಗಮಯೀ,
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಅವರ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ...
cover
ಭಾರತೀಯ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿತಾ ಹೋರಾಟಗಳು
ಡಾ. ಇ. ವಸಂತ ಕುಮಾರ್,
ನಿವೇದಿತಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಯಸ್ಸು ೩೦ ವರ್ಷಗಳು ನಂತರ ಆಕೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದುದು...
ನಿವೇದಿತಾ‌ ಕೃತಿಗಳು
cover
ನಿವೇದಿತಾಳ `ನಾ ಕಂಡಂತೆ ನನ್ನ ಗುರುದೇವ': ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
ಎಸ್. ಎಸ್. ರಮೇಶ್,
ಮದ್ದಳೆ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವ ಅನುಭಾವಿಯಾಗಿ ಅನುಭವ...
cover
ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾರ ಪ್ರವಾಸ ಕೃತಿಗಳು
ಕೆ. ಬಿ. ಪ್ರಭುಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರೊ
ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತು...
cover
ತೀಕ್ಷ್ಣಮತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿ! (`Kali the Mother') ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು
ಯುಕ್ತೇಶಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ, ಅವರ ದಿವ್ಯ...
cover
ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾಳ ``The Web of Indian Life'' ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
ಮಂಗಳನಾಥಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಭಾರತೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತು ನಿವೇದಿತಾ ಬರೆದ...
cover
ನಿವೇದಿತಾ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಲಾಪ್ರಪಂಚ
ಶಶಿಕಲಾ‌ ಶ್ರೀಧರ್,
ಕಲೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಲೆ ಇರಬೇಕು...
cover
ನಿವೇದಿತಾ ಕೃತಿ: `Cradle Tales of Hinduism'
ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ,
ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಕಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ;...
cover
cover
cover
cover
ನಿವೇದಿತಾ ರಚಿತ `ರಿಲಿಜನ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ'
ವೀರೇಶಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಭಗಿನಿ ನಿವೇದಿತಾ ಭಾರತದ ನವೋತ್ಥಾನದ ಹರಿಕಾರರಲ್ಲಿ ಆಗ್ರ ಗಣ್ಯರು. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ...
cover
ಶಿವ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ: ನಿವೇದಿತೆಯ ಕಥನಕೌಶಲ
ಹೆಚ್. ಎನ್. ಮುರಳೀಧರ, ಡಾ
ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಷ್ಯೆ ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ‌ ಪ್ರತಿಭೆಯ...
cover
ನಿವೇದಿತಾ ಕೃತಿ: Footfalls of Indian History
ರಾಘವೇಶಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ನಿವೇದಿತೆಯ ೧೫೦ನೆ ಯ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ದೇಶದ...
cover
ಧೀರೋದಾತ್ತ ಹಿಂದೂಧರ್ಮ
ಶಾಂತಿವ್ರತಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಧೀರೋದಾತ್ತ ಹಿಂದೂವಾದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೈಭವವನ್ನು ...
cover
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿತಾ
ಸಿ. ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಡಾ
ಭರತಖಂಡ ಪ್ರಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತೆರೆತೆರೆಯಾಗಿ...